Du er her: Lån og leje af lokaler

Lån og leje af lokaler

Gratis lån

Gratis lån af Aktivitetshusets mødelokaler er forbeholdt foreninger, institutioner, organisationer, grupper og privatpersoner, der tilhører det danske mindretal eller har anden forbindelse til dansk sprog og kultur og gør brug af lokalerne til aktiviteter af entydig ikke-kommerciel kulturel almennyttig karakter. Lokalerne kan ikke lånes eller lejes til private fester. Lokalerne må gerne bruges til aktiviteter hele døgnet rundt; men det er ikke tilladt at overnatte i lokalerne.

Leje af lokaler

Der opkræves leje for lokaler i følgende tilfælde:

- Når der er tale om foreningsfester, hvor der nydes alkohol.
- Når der afholdes udstillinger, koncerter eller teaterarrangementer, hvortil der opkræves en entré.
- Når der afholdes kursus, temadage el. lign., hvortil der opkræves kursus- eller deltagergebyr (kurser i Voksenundervisningens regi er undtaget).

Foreninger, institutioner, organisationer og grupper uden decideret forbindelse til det danske mindretal eller dansk sprog og kultur har under visse forudsætninger mulighed for at leje lokalerne til enkeltarrangementer af entydig ikke-kommerciel kulturel almennyttig karakter. Se takster for leje af Aktivitetshusets lokaler på vores prisliste.

Reservering af lokaler

Lokalerne er fortrinsvis beregnet til enkelt-lån/leje. Hvis der skal reserveres flere datoer ad gangen, kan dette højest ske for et halvt år ad gangen (1/1 -30/6 og 1/7 - 31/12). Det er meget vigtigt at reservere lokalerne i god tid! Ring til os eller send en mail! Foreninger, institutioner, organisationer, grupper og privatpersoner, der tilhører det danske mindretal eller har anden forbindelse til dansk sprog og kultur og gør brug af lokalerne til aktiviteter af entydig ikke-kommerciel kulturel almennyttig karakter, kan reservere lokalet indtil 12 måneder før arrangementets afvikling. Øvrige brugere kan reservere huset indtil 3 måneder før arrangementets afvikling.

Andre regler

- Der kan lånes en nøgle, hvis lokalet skal bruges udenfor Aktivitetshusets åbningstider. I perioder med begrænset åbningstid er muligheden for at låne lokalerne i weekenderne indskrænket.
- Hvis lokalerne skal bruges efter kl. 22, skal en ansvarshavende person over 18 år indgå en skriftlig aftale med Aktivitetshuset.
- I forbindelse med foreningsfester er det påkrævet, at der tydeligt signaliseres til deltagerne (deltagernes forældre) at arrangementet ikke står i Aktivitetshusets men foreningens regi.
- Brug af lokaler sker på eget ansvar!

Service

Vi hjælper gerne med forslag til opstilling og indretning. Til arrangementer, der afholdes indenfor vores åbningstider, kan der hentes kaffe, te, vand og øl i vores café. Der er som regel også mulighed for selv at lave te og kaffe eller bestille mad udefra.Brugerne varetager alle praktiske gøremål, der har med lånet eller lejen at gøre, inkl. opstilling, borddækning, oprydning, rengøring, opvask m.v. med mindre andet er aftalt. Lokalet skal efterlades i rengjort tilstand. Der stilles rengøringsartikler til rådighed.Hvis Aktivitetshuset skal stå for opstilling og borddækning, opkræves et gebyr per mødedeltager. Hvis lokalet ikke efterlades rengjort og opryddet, opkræver vi et rengøringsgebyr. Dette gælder uanset om lokalet er lånt eller lejet. I perioder med begrænset åbningstid er der som regel ingen mulighed for service til arrangementer. Se gebyrer for service til arrangementer på vores prisliste.